17 اردیبهشت


جاي پاي بتينــا و درولا
Sur Les Traces De Dervla Et Bettina

ساليان سال ، دوچرخه سواري در مسيرهاي دشوار و طولاني فقط مخصوص  مردان بود . اين تصوير مسلما به ترساندن زنان از اينكه سراغ توريسم دوچرخه سواري بروند كمك كرده است .

Dervla-Murphy

اولين زني كه اين مسير را گشود ، بانوي ايرلندي درولا مورفي است . در سال 1963 اين زن جوان كه با   فاجعه ازدست دادن پي در پي همسر و سپس پدر و مادرش مواجه مي شود و ديگر چيزي براي از دست دادن نداشته ، تصميم مي گيرد كه  كشورش را به مقصد هند ترك كند . البته او قصد مي كند كه اين سفر را با دوچرخه انجام دهد . سفري كه 6 ماه به طول انجاميد. او از چندين كشور اروپايي    و سپس ايران ، افغانستان ، پاكستان و سپس هند عبور مي كند. سفر او چندان هم بي خطر نبود چرا كه در مسير عبور از يوگسلاوي سابق و با توجه به فرارسيدن فصل زمستان ، گرگهاي گرسنه اورا تعقيب مي كنند . و يا در يگ جاده تعدادي راهزن به او حمله ورمي شوند . حوادثي كه هيچگاه اور ا از رفتن باز نداشت  . سالها بعد او در مورد دليل اين تصميم چنين توضيح مي دهد :

امتحانهايي كه بايد در زندگي انجام مي دادم و اين شكل از سفر درسها و دستاوردهاي بزرگي براي من داشت.
در حاليكه بزرگتر مي شدم ، به اين درك رسيدم كه ثروت و آسايش مادي هرگز نبايد موانعي براي دستيابي به موفقيت باشند .

Bettina-Selby

مورد ديگر خانم بتينا سلبي است . اين زن انگليسي كه 47 سال داشت ، تصميم مي گيرد كه فارغ از وابستگيهاي خانوادگي ، دنيا را با دوچرخه طي كند و مزه نوشتن و سفر را باهم بياميزد . شوري كه شما را تا دشتهاي بلند تبت و مسيرهاي پر از گرد و خاك قاره آفريقا همراه خواهد برد .

اما زنان دنباله رو  بتينــا و درولا،  بسيار كم تعداد بوده اند . چرا كه اينگونه سفرها همواره پراز مخاطرات است و بدون آنكه پيش قضاوت كرده باشيم ، اغلب اين خطرات از طرف برخي مردان بوده است .
هنوز در كشورها و فرهنگهاي بسياري ، زني كه تنها و بدون همراه سفر مي كند موجب  عدم درك مردم آن منطقه است . در بسياري از كشورهاي خاورميانه حتما بايد يك مرد همراه  اينگونه زنان جهانگرد باشد وآنها  بايد دليل سفر  و انتخاب خودرا  توضيح دهند.

مترجم : دکــتر سید وحید تقوی

منبع : مجله فرانسوي ورزش و زندگــي  ( Sport & Vie)  ، شماره 31 ، 2013


توضيحات مترجم :

درولا : زني ايرلندي ومتولد نوامبر 1931  و نويسنده  كتاب معروف ” در اهتزاز كامل ( Full Tilt) “است. او سفرهاي متعددي را به تنهايي و با دوچرخه  به اقصي نقاط دنيا و مناطق صعب العبور انجام داده است . اولين سفر او در سال 1965 و از ايرلند به هند بود كه  شش ماه به طول انجاميد.

بتينا سلبي : جهانگرد و نويسنده بريتانيايي كه ماوقع سفرهايش را در كتابهاي متعددي منتشر كرده است . برخي از كتابهاي اين جهانگرد بريتانيايي به شرح زير است :

سفربه شمال در يكي از روزهاي تابستان ، جزيره درهم شكسته ، فراتر از آرارات ، سفر به صحــرا، روياي دست نيافتني تيمبوكتو، راه زائــر، پياده روي دو گربه

Riding North One Summer, The Fragile Island ,Beyond Ararat, Riding The Desert Trail Frail Dream Of Timbuktu and Two Cats Walking